0224 262 16 82
LİSANS ve SERTİFİKALAR
Çevre İzin Ve Lisans Belgesi
Ambalaj Atığı Geri Kazanım,
Ambalaj Atığı Toplama Ve Ayırma,
Tehlikeli Atık Geri Kazanım,
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım,
Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama
Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi
Atık Akümülatör Yetkili Toplayıcı Belgesi
Atık Akümülatör Geçici Depolama Alanı İzni
Atık Taşıyan Firmalar İçin Lisans Belgeleri
Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgeleri
Çevre Danışmanlık Belgesi
ÖTA Teslim Yeri Uygunluk Belgesi
81 İl’de ÖTA Teslim noktası
Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
TS EN ISO 14001:2015
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
OHSAS 18001:2007
Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
TS EN ISO 9001:2015