0224 262 16 82
KALİTE KONTROL
LABORATUVARIMIZ

Kalite kontrol laboratuvarlarında; hammadde ve nihai ürünün son teknoloji test cihazları ile tüm aşamalardaki kontrolleri yapılır. Alanında uzman çalışanları ile üretim prosesi, her aşamasında müşteri isteklerini sağlayacak şekilde kontrol altında tutulmaktadır.

Plastik ürünlere uygulanan tüm testler, uluslararası standartlar referans alınarak yapılmaktadır.

Fiziksel Testler
Yoğunluk ISO 1183
Katkı Oranı ISO 3451
Nem Miktarı ISO 15512
Su Absorpsiyonu ISO 62
Reolojik Testler
MFI Akışkanlık İndisi ISO 1133
EKİPMANLARIMIZ
MFI CİHAZI
(Eriyik akışkanlık cihazı)
YOĞUNLUK KİTİ
YOĞUNLUK KİTİ
YOĞUNLUK KİTİ
KALİTE POLİTİKAMIZ

Amacımız; Emniyetli Polimer A.Ş.’nin üretim, ürün ve hizmet kalitesinde lider bir kuruluş olmasını sağlamaktır.

Beklentimiz; yenilikçi, çağdaş, atılımcı yaklaşımlarla müşterilerimize, üretilen kalitenin sürekli korunacağı ve geliştirileceği güvenini vermektir.

Hedefimiz; tüm proseslerde ölçülebilirliği ve sürekli iyileşmeyi sağlamak için periyodik gözden geçirmeler yaparak, tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek, çevreye saygılı olmak, verimliliği yükselterek müşteri memnuniyetini, pazar payımızı, rekabeti arttırmak, sürekli olarak yenilikleri takip ederek mevcut sistemlerimizi iyileştirmektir.

Yönetim ilkemiz; uluslararası ve ulusal yasal mevzuatlar ile Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine uymaktır. Ayrıca Toplam Kalite felsefesini gerçekleştirebilmek amacıyla faaliyet süreçlerimize tüm çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin katılımını sağlamaktır.

Çalışanlarımız temel yapıtaşlarımızdır. Onların daha verimli olacakları ve şirketimizde çalışmaktan gurur duyacakları ortamı sağlamak, sürekli geliştirmek ve devamlılığını sağlamak temel yönetim anlayışımızdır.