0224 262 16 82
ENTEGRE ATIK
GERİ KAZANIM
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Geri Kazanım

Kullanıcısı için kullanım değeri kalmayan ya da kullanılmaz durumda olan hasar görmüş, bozuk, kırık, tamir edilemez olarak görülen elektrikli ve elektronik cihaz ve aletlerin tümüne AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) denilmektedir. Bu atıkların çoğu tehlikeli atıklar kapsamında değerlendirilirler. Büyük hacimli olmaları ve bünyelerindeki insan sağlığına zararlı maddeler nedeniyle ve teknoloji kullanımının her alanda giderek artması sonucunda bu atıklar, dünya için her geçen gün büyüyen bir sorun olmaktadır.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde AEEE Kategorileri aşağıdaki gibi ayrılmaktadır:

  • Buzdolapları / Soğutucular / İklimlendirme Cihazları
  • Büyük Beyaz Eşyalar (Buzdolapları / Soğutucular / İklimlendirme Cihazları hariç)
  • Televizyon ve Monitörler
  • Bilişim ve Telekomünikasyon ve Tüketici Ekipmanları (Televizyon ve Monitörler hariç)
  • Aydınlatma Ekipmanları
  • Küçük Ev Aletleri, Elektrikli ve Elektronik Aletler, Oyuncaklar, Spor ve Eğlence Ekipmanları, İzleme ve Kontrol Aletleri
TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
Kontamine Ambalaj
Geri Kazanımı

Sanayi kimyasallarını taşımak ve depolamak için kullanılan ambalaj malzemelerine ait atıklar Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde 15 01 10 kodu ile tanımlanmıştır.

Tesisimizde bu kategorideki atıklar, yıkama faaliyeti işleminden sonra geri kazanıma tekrar kazandırıyoruz. Tenekeleri ise parçalama makinesinden geçirip çeşitli kimyasalla yıkadıktan sonra üzerindeki tehlikeli maddelerden arındırıyoruz.Ürettiğiniz atıklar ile ilgili sorumluluğunuzu lisanslı çözümlerimizle gönül rahatlığıyla üstleniyoruz.

Kontamine Metal
Geri Kazanımı

Sanayiden alınan varil ve tenekeler Atık Yönetimi Yönetmeliği gereğince kontamine metaller 17 04 09 kodu ile tanımlanmıştır.

Tesisimizde kontamine metaller, kimyasallar bulunan sıcak su havuzlarında yağlarından arındırıldıktan sonra yıkama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde oluşan metaller, demir çelik fabrikaları ve dökümhanelerde eritilerek ülke ekonomisine ve çevreye tekrar kazandırılmaktadır.

Atık Filtre Geri Kazanımı
Filtreler kesim işlemine tabi tutulur.

Kesilerek metal ve kâğıdından ayrılır. Ayırma işleminden çıkan yağ ve yağ filtre kâğıdı bertaraf tesislerine gönderilecektir.

Filtrenin metal kısmı kırma işlemine tabi tutulur ve solvent ile yıkama işlemi yapıldıktan sonra geri kazandırılır.

TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM

Tehlikesiz atıklar genellikle insan sağlığına ve çevreye herhangi bir zararı bulunmayan atıkları kapsar. Bunlar genellikle son kullanma tarihleri gelen ve geçen atıklar, kullanma ömürlerini tamamlayan plastik kablo vb. atıklardır. Tehlikesiz atık geçici depolama alanları, tehlikeli atıkların depolanma alanlarına göre az da olsa farklılık göstermektedir. Bu farklıklar güvenlik açısından ortaya çıkmaktadır. İnsan sağlığına ya da çevreye ve ekolojik dengeye herhangi bir zarar vermedikleri için üst düzey bir koruma güvenliği gerekmemektedir. Bu alanlarda tehlikesiz atıklar olan kablo ve plastikler, geri dönüşüm yönetmeliğine uygun olarak geri dönüşüme hazırlanılır ve kullanıma sunulur.

Tehlikesiz atıklar için atık üreticisi sanayi tesisleri ile sözleşmeler yapılır, bu atıklar düzenli olarak alınarak tesise getirilir.

Tesise gelen tehlikesiz atıklar genel olarak şu şekildedir:

  • 1. Ömrünü tamamlamış ve sökülen tesislerden çıkan atık kablo ve plastikler.
  • 2. Diğer hurda kablo atıkları.
  • 3. İmalat kırpıntısı ve piyasaya sürülmemiş hatalı kablo ve plastikler.
AMBALAJ ATIKLARI
GERİ KAZANIM
Ambalaj, bir ürünün bozulmadan, korunmasını, taşınımının ve tüketicinin kullanımının kolaylaştırılmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan bir araçtır.
Ambalaj Atıkları

Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan; kullanım ömrü dolmuş, tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil, çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıklarıdır.

Ambalaj Atıkları Yönetimi

Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi*, geri kazanılması, bertarafı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini kapsar.

Geri Dönüşüm

Preslenmiş ve balyalanmış ambalaj atıkları geri dönüşüm tesislerine gönderilir. Böylece tekrar hammaddeye dönüşen ambalaj atıkları ekonomiye ve çevreye geri kazandırılmış olur.

İşletmelerden alınan plastik ambalaj atığı Kayapa şubemizde geri kazanım işlemlerine tabi tutulup, granül olarak satışa sunulmaktadır.