0224 262 16 82
TEHLİKELİ ATIK TAŞIMACILIĞI
Emniyetli geri dönüşüm tarafından, “Tehlikeli Atık Ara depolama Tesisi” kurulmuş ve işletilmesi planlanmaktadır. Tesiste, tehlikeli atıkların geri kazanımı ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolanması sağlanacaktır. Tehlikeli atığın ara depolamasının temel amacı; atıkların geri kazanım tesisleri ve/veya nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atıkların belli miktarlara kadar toplanması ve biriktirilmesi suretiyle taşımanın ekonomik olmasını sağlamaktır. Depolamanın güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Emniyetli Geri Dönüşüm Ara Depolama Tesisi yönetmelikte belirtilen işletme koşullarını taşımakta olup yeterli donanım sistemlerine sahiptir.