0224 262 16 82
ATIK AKÜ GEÇİCİ DEPOLAMA

Akümülatör Tanımı: Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan, şarj edilebilir sekonder hücrelerde kurşunla sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağıdır.

Tesisimize kabul edilen akümülatörler, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan AKÜDER’e teslim edilene kadar bünyemizde 90 gün süre ile depolanabilmektedir.